Betongfabriken

På Gång

Lastbil

Om oss


Betongfabriken är en syntes av decenniers erfarenhet och modern spetsteknik inom produktion av betongprodukter. Verksamheten ägs och leds av Thomas Gunnarsson.
Till sin hjälp har han 3 stycken arbetsledare som leder ett tjugotal arbetare: Snickare, blandare, gjutare och gårdsarbetare.

Framtiden
Vi kommer att fortsätta växa. Tillväxten ska ske genom produktutveckling, integrering vertikalt och en alltmer fördjupad anpassning till kundernas önskemål. Vi räknar med att utvidga vår hemmamarknad geografiskt.

Ta del av företagets Affärsidé och Historik
Läs om våra kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicies.

 

Thomas Gunnarsson, Fabrikör