Betongfabriken

På Gång

Lastbil

Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Betongfabriken i Rånnesta AB jobbar efter ett kvalitetssäkringsprogram som uppfyller kraven i europastandarden EN 206-I gällande tillverkarens ansvar för produktionskontroll.

Egenkontrollen omfattar alla åtgärder som fordras för att bibehålla betongens och betongprodukternas egenskaper i överensstämmelse med specificerade krav, samt uppnå full spårbarhet avseende ingående delmaterial.

Vi har ett kvalitetslaboratorium för att klara vårt arbete med egenkontroll av produktion och färdiga produkter, samt för kontroll av betongtillverkningen.
I labbet testas och analyseras t ex ballastmaterialet; d v s sand sten och grus. Det torkas och siktas på särskilda dukar. Resultaten studeras och analyseras. Vi gör och dokumenterar eventuella korrigeringar.

Vi gör provtryckning av betongprover i en datastyrd tryckpress. Resultaten behandlas i ett statistikprogram som ligger till grund för en kvalitetsbedömning. Detta sker kontinuerligt och systematiskt och följer alla projekt i betongfabriken.
På labbet utvecklas också nya produkter och metoder som ska användas i vår produktion av kundanpassade lösningar.

Se vår byggvarudeklaration.
Våra policies

 

<< tillbaka till Om Oss