Betongfabriken

På Gång

Lastbil
Produkter

Betongrör

Här finner du rör, brunnsringar och koner, brunnslock, passdelar, muffrör och lantbruksrör i olika dimensioner.
Ring eller maila för mer information.


Referenser
Bia Härdplast, Köping
NBA Mark, Örebro
ÖMAB, Örebro