Betongfabriken

På Gång

Lastbil

Olika typer av betong

Självkompakterande betong är ovibrerad betong där massans egna energi konsumeras och omvandlas till rörelse och på så sätt flyter ut i formen. Ingen mekanisk bearbetning krävs. Därmed sänks ljudnivån och arbetsmiljön blir behagligare. Man spar också slitage på formmaterial.

Stålfiberarmerad betong innebär kortfattat att man fördelar en armeringsmatta eller armeringsstång till en massa korta eller långa fibrer som man enligt förutbestämda mängder doserar i betongmassan. Dessa fibrer ersätter normalt den traditionella armeringen i en konstruktion. För oss underlättas arbetet genom att vi slipper armera innan gjutning. Vi gjuter en färdigarmerad betongmassa direkt i form. Det ger stora tidsvinster.

Accelererad betong ger oss fördelar när vi producerar i ett begränsat antal formar som skall avformas under samma arbetsdag s k processtyrning. Vi kan alltså producera två gånger per dag med samma formar, vilket ger oss kapacitetsfördelar och tidsvinster. Denna betongkvalitet ligger på en s k kritisk linje. Det är inte mycket som får gå fel för att tappa styrning. Här krävs stor kontroll. Det kan ses som en nackdel. Vi ser det som en utmaning.

Frystestad betong är en betongtyp som utvecklats för att möta krav från beställare avseende dess förmåga att klara olika exponeringsnivåer av t ex tåla frysning i närhet av tösalter m m. Brobetong är Vägverkets benämning på denna kvalitet. Man kan säga att den är anläggningsbyggarnas Rolls-Royce.

HPC-kvaliteter är enkelt högpresterande betong för att kunna tillverka mycket tunna konstruktioner som är lätta att transportera och bygga med. Man brukar också säga densitbetong, vilket innebär material med hög täthet. Hög täthet ger hög tålighet mot nedbrytande mekanismer i konstruktionens miljö. Det ställs höga krav på formarbete, gjutarbete och efterbehandling vid denna teknik. Detta är ingenjörskonst och skickligt hantverk som vi idag är stolta över att kunna erbjuda våra kunder.