Betongfabriken

På Gång

Lastbil

Betong i alla former

Betong i våra formar ger betong med alla former

Betong används för hundratals olika syften, på tusentals olika ställen. Det går alltså inte med en enda sort som passar allt och alla.
Vi tillverkar skräddarsydda och mönsteranpassade betong- produkter för stora och små kunder. Ren standardbetong passar till det mesta. Men ibland fordras specialbetong som är anpassad till de tekniska krav som kunderna ställer. Den ökade prefabriceringsgraden inom bygg- och anläggningsindustrin är en av våra grundbultar.

Produkter som balkonger, sockelelement, balkar och kantstöds- element är exponerade för nedbrytning. Därför krävs noggrann kvalitet i tillverkningsskedet. Vår egna tillverkningskontroll följer gällande Europastandard.

Betongdesign, smaka på det!
 Betong är materialet för våra kunskaper och vår kreativitet. Det är ett urgammalt material som vanligtvis förknippas med broar, fundament och hus. Men betong kan också vara vackert, uttrycksfullt och möjligt att forma. Materialet lämpar sig bra som bänk- och bordsskivor m m. Dess naturliga lyster kan vi förädla genom lasyrteknik som också ger ett ökat skydd mot nedbrytning.