Betongfabriken

På Gång

Lastbil
Produkter

Balkongplattor

Vi tillverkar ballkongplattor utifrån kundens önskan. Oavett objekt och projekt plockar vi fram specialanpassade lösningar så behovet hos varje enskild kund tillgodoses. Vi tillverkar även tillhörande eller separata pelare.

Kontakta oss gärna för mer information.
 Balkongplattor som lastas av vid ett bygge i Rynningen.


Skanska Hus
, t ex Västerpark och Grenadjärstaden, båda i Örebro (balkongplattor).
Asplunds Bygg, kvarteret Fåfängan, Örebro (prefabväggar och balkongplattor).
PEAB, Markbacken, kv Tegelbäraren, Örebro (balkongplattor samt pelare).
NCC Construction, Eyrafältet, Örebro, Epidemisjukhuset, Örebro, kv Stenen, Örebro (balkongplattor).